Taxa auto mai poate fi solicitata doar pana la sfarsitul acestei luni! Descarca de aici cererea necesara pentru restituire…

 

Conform hotararii luate de conducerea ANAF, cererile pentru restituirea taxei auto se mai pot depune la sediul Administrației Financiare locale doar până la data de 31 august 2018!

 
Solicitanții trebuie să depună următoarele documente:
– cerere tip (descarcati modelul)
– copie după cartea tehnică a autoturismului
– extras de cont pe numele celui care a achitat taxa auto, pentru restituirea sumei
– copia cărții de identitate a solicitantului.

Cei care au depus cererea in anii anteriori, indiferent ca ea a fost solutionata sau nu, nu mai trebuie sa depuna din nou aceasta solicitare.